Informacje dla pacjenta - newYOU Clinic

Informacje dla pacjenta

Jak umówić się na wizytę w newYOU Clinic?

Na wizytę można umówić się telefonicznie pod numerem telefonu +48 501 125 135, mailowo recepcja@newyou-clinic.pl lub przez system rezerwacyjny booksy.pl


Jak przygotować się do pierwszej wizyty w newYOU Clinic?

Należy przygotować informacje co do swojego stanu zdrowia, przebytych chorób, przyjmowanych leków oraz używek. Istotne są również informacje dotyczące ewentualnych zabiegów estetycznych, czy chirurgicznych które miały miejsce w przeszłości. Szczególne znaczenie mają informacje dotyczące reakcji alergicznych, powstawania blizn, przebiegu gojenia się ran w przeszłości. Należy pamiętać o tym, że celowe pominięcie istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia może mieć wpływ na skutki zabiegu i stać się przyczyną powikłań zdrowotnych.


Jak przebiega pierwsza wizyta w newYOU Clinic?

W trakcie pierwszej wizyty lekarz lub kosmetolog przeprowadza szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta, przyjmowanych leków, dotychczasowego leczenia i przebytych zabiegów. Pacjent mówi o swoich problemach i oczekiwaniach po zabiegu . Lekarz przedstawia pacjentowi możliwości ich korekty i leczenia. Następnie opracowuje indywidualny plan terapii i wraz z pacjentem ustala harmonogram postępowania. Każdy zabieg wymaga indywidualnej pisemnej zgody pacjenta.

Jak długo trwa pierwsza wizyta?

Czas pierwszej wizyta w Naszej klinice uzależniony jest przede wszystkim od problemów pacjenta i przebiegu dotychczasowego leczenia. Zazwyczaj konsultlacja trwa 30 minut ale może się ten czas wydłużyć.


Jaki jest koszt pierwszej wizyty?

Koszt konsultacji w naszej Klinice to kwota 200zł. Jeżeli pacjent zdecyduje się na wykonanie zabiegów cena wizyty odliczana jest od jego ceny.


Jak wybrać dla siebie najlepszy zabieg?

Nasz pacjent nie musi wiedzieć , jaki wybrać najlepszy dla siebie zabieg. Najlepiej skonsultować się z Naszym lekarzem . Rozmowa z Nim pozwoli na dobranie rozwiązania najlepiej dopasowanego do oczekiwań Naszego pacjenta . Pacjent po wnikliwej analizie otrzyma propozycję zabiegu lub zabiegów.

Klauzula informacyjna RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO Administratorem Państwa danych osobowych jest newYOU Clinic Sp. z o.o. Z Administratorem Danych można skontaktować się z telefonując pod numer: +48 501125135 lub wysyłając pisemną korespondencję na adres: Galeria Zgierska ul . Armii Krajowej 10, 95-100 Zgierz lub na e-mail recepcja@newyou-clinic.pl
  2. Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  5. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  6. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Przekazanie nam Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
  9. Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
gdpr-image
Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach analizy moich zachowań w niniejszej Stronie moich danych osobowych, zapisywanych w tych plikach, pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze Strony przez newYOU Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w 99-100 Kutno, ul. Kasztanowa 28B/22 oraz jego Partnerów. Więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę poprzez kontakt opisany w Polityce Prywatności.
Polityka prywatności

Umów się
na konsultacje

+48 501 125 135

konsultacja@newyou-clinic.pl